Login or sign up Lost password?
Login or sign up
पोरींनी केली चुगली,पण मित्रांनी तारीफकेली ...पहिल्या शिवीचे ते लहाणपण मला परत करा....पुन्हा मला शाळेत जाऊ द्या ना जरा .....प्रार्थना शाळेतच म्हटली जायची,रिकाम्या जागा भरा,जोड्या लावा, हे प्रश्न शाळेत किती सोपे वाटायचे.आणि आता काय सविस्तर उत्तर द्या ...